De Fosse ( eindelijk!)

    Op 2 April 2008 werd onze fosse aangelegd. Nadat er eerst en vooral ( niet vergeten te doen hoor, wat men ook vertelt!!) werd er een Etude de Sol gedaan. In ons geval werd deze verricht door het Syndicat Intercommunal Des Eaux Région de Nontron. Zie hier voor het regelement van de SPANC. Na deze Etude wordt er een (bindend) advies uitgebracht en kan je zelf of de aannemer naar keuze van kiet gaan.

    Voor ons deed Roel van Malsen de fosse plaatsen. Een goede aannemer is overigens goud waard hoor, je kunt hier beter niet op besparen. Zijn contacten met het Syndicat kunnen net het verschil maken tussen een afgekeurde Fosse en een goed werkende installatie!

    Zoals gezegd kwam Roel op 2 April 2008 op lokatie om de Fosse aan te leggen. Een klus van 3 dagen.

 

    Al naar de inhoud van het advies van het Syndicat worden de materialen aangevoerd en dan zijn we klaar om te beginnen:

 

 

Eerst wordt er een gat gegraven op de plaats waar het Syndicat heeft aangegeven dat de Fosse en het uitvloeibed moet komen te liggen:

 

In dit gat wordt een doorlaatbare laag van zand aangebracht:

 

Vervolgens een laag steenslag:

Dan volgt het eigenlijke uitvloeibed:

En dat wordt dan keurig aangesloten op de Fosse, die boven in de foto nog juist zichtbaar is.

 

Plastic en een afdeklaag sluiten de boel af.

 

 

Als laatste laag gaat er weer de originele toplaag overheen en is de aanleg afgerond:

Voordat de installatie mag worden afgedekt moet het Syndicat eerst controleren of alles volgens het advies werd aangelegd. Indien U het zelf doet moet dat dus ook gebeuren!

 

Als alles OK is dan gaat Roel vertrekken, maar niet nadat hij de installatie gezegend heeft:

 

En weg zijn ze!

    Samenvattend moet er dus voor de aanleg van een Fosse eerst een bodemonderzoek plaatsvinden. Aan de hand van dit bodemonderzoek kan de Fosse worden aangelegd door een bedrijf of door Uzelf. Houdt er altijd rekening mee dat het Syndicat eerst de installatie visueel geïnspecteerd moet hebben voordat de kuil weer dichtgaat! Onze installatie kostte  Eur 4500. Dit bedrag is inclusief werkelijk alle kosten, prima begeleiding. Het advies en de controlebezoeken van het Syndicat bedroegen 2x Euro 185,00.

    Binnenkort, begin September 2008, gaat de bouw van het huis beginnen. De aannemer, SARL Couverture & Maconnerie du Périgord, is een kleinschalig bedrijf. Er werken ongeveer 7 mensen. Deze hebben allen zo hun vakgebied: fundering, metselaar, timmerman enz.. De contacten zijn prettig en de aannemer heeft zich tot nu aan werkelijk iedere afspraak gehouden, hij is van origine Fransman, maar spreekt zeer goed Engels. Ook een niet onbelangrijk detail is dat de man meedenkt!

 

We houden  U weer op de hoogte, dus blijf ons bezoeken!